Sofia Fysio Center

Välkommen till Sofia Fysio Center på Södermalm!

sofia fysio centerVi är en väl inarbetad klinik sedan 1983. Fram till 2013 hette vi Sofia Sjukgymnastik. Namnbytet är en anpassning till vår nya yrkestitel, som är ”fysioterapeut”.

Våra lokaler är lätt tillgängliga på Södermalm och kombinerar en trivsam atmosfär med två välutrustade rehab- träningslokaler. Alla sjukgymnaster / fysioterapeuter är anslutna till Landstinget och har lång yrkesverksamhet med vidareutbildning i exempelvis OMT, akupunktur, idrottsmedicin, Mc Kenzie och Medicinsk Tränings Terapi.

Vår målsättning är att med helhetssyn möta Dig som har smärt-
tillstånd/skador i rörelseapparaten och efter undersökning behandla
rygg- nack- och ledbesvär.

 


Träningslokalen

sofia fysio center träningslokal

Nyheter

Vi hälsar Maria Kalin med specialitet inom Psykosomatik, Psykomotorisk fysioterapi och Basal Kroppskännedom välkommen.

Hitta till Sofia Fysio Center

sofia sjukgymnastik karta